Д-р Йордан П. Йорданов, д.м. FEBOPRAS

Untitled
international_individual
logo_blau
2
3

Д-р Йордан П. Йорданов, дм FEBOPRAS, е специалист по Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Завършва медицина в Медицински университет, София като Първенец на випуска с награда „Златен Хипократ“. През 2012 г. защитава докторска степен по специалност Пластично-възстановителна и естетична хирургия към Медицинския факултет на Университет Комплутенсе – Мадрид (Испания) и придобива титлата „Европейски Доктор“ (PhD with “European Doctor” Mention). Д-р Йорданов е най-младият пластичен хирург в България с придобита докторска степен по Пластично-възстановителна и естетична хирургия и единственият с европейска такава от престижен чуждестранен университет. Има магистърска степен по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Основател и ръководител е на отделението по Пластично-възстановителна и естетична хирургия към ултра-модерната болница „Уни Хоспитал“- гр. Панагюрище.

Д-р Йорданов специализира в САЩ (при Daniel C. Baker, Glenn Jelks, Rollin Daniеl и Malcolm Paul), Испания, Белгия и България. Носител е на почетен знак на Българския лекарски съюз. Fellow е на Европейския борд по пластично-възстановителна и естетична хирургия (EBOPRAS), член е на Испанската асоциация по пластично-възстановителна и естетична хирургия (SECPRE). През 2015 г. е един от двамата пластични хирурзи за цял свят, спечелили fellowship към Американската асоциация по естетична пластична хирургия (ASAPS), след който става нейн член с пълната подкрепа на хирурзите, при които специализира.

Д-р Йорданов е автор на 2 самостоятелни монографии на български език, съавтор е в западен учебник (на испански език) по Пластична хирургия за студенти по медицина, автор и съавтор на над 40 научни публикации в български и международни специализирани научни списания и сборници. Член е на две редколегии. Д-р Йорданов има множество участия в национални и международни конгреси и обучения като лектор, гост-лектор и демонстратор.