shef

 • Специалист по кожни и венерически болести
 • Сертифицирана за работа с лазерни системи (лазери) за естетични и терапевтични цели
 • Доктор по медицина “cum laude” към университет Complutense-Мадрид, Испания
 • Магистър по „Здравен мениджмънт“
 • Член на  Българското дерматологично дружество
 • Хоноруван преподавател към Медицински факултет на СУ“Св. Климент Охридски“

 Пълна Биография

yor

 • Специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Fellow на Европейския борд по пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Доктор по медицина с Европейски докторат “cum laude” към университет Complutense-Мадрид, Испания
 • Магистър по “Здравен мениджмънт”
 • Член на Американската асоциация по естетична пластична хирургия (ASAPS)
 • Член на Испанската асоциация по пластична реконструктивна и естетична хирургия (SECPRE)
 • Член на Балканската асоциация по история и философия на медицината (BAHPM)
 • Член на МЕНСА- България
 • Член на 2 редколегии
 • Гост лектор в „Летни курсове” на университет Complutense- Мадрид, Испания

Пълна Биография