ЗА НАС

ASD Clinic е качествено нова концепция в сферата на естетичната дерматология и пластичната хирургия в България, посредством която се стремим да предложи на нашите пациенти медицинска услуга от най-високо ниво. Нашият подход е базиран на най-съвременните медицински схващания и тенденции с доказано работещ и безопасен профил. Основна философия в работата и развитието на специалистите от нашия екип е постоянното обучение и надграждане в съответствие с утвърдените медицински стандарти за продължаващо медицинско образование в дерматологията и пластичната хирургия. Референтни за квалификацията на лекарите ни са преминатите специализации, обучения и участия в световни конгреси, както и членства в най-авторитетните международни професонални организации. Водещо в работата на нашите специалисти е комплексният подход и строго индивидуалното отношение към всеки пациент, като основният фокус е насочен към запазване и подобряване на индивидуалността на всеки отделен пациент.

dms_2134

Д-р Айлин Шеф

dms_2162

Д-р Йордан Йорданов