Пластично-възстановителна и естетична хирургия

dms_1971

Специалността “Пластично-възстановителна и естетична хирургия” третира различни вродени и придобити заболявания и състояния с цел подобряване и/или възстановяване на нормалната функция и външен вид на индивида. Обект на специалността са редица вродени и придобити явни и скрити дефекти по цялото тяло, както и промени в повърхностните и дълбоките структури на тялото, в разултат на процесите на стареене, при пациенти от двата пола от всяка възраст. Основен метод на лечение е оперативният.

В исторически план пластичната хирургия е била определяна като хирургия по повърхността на тялото, но с развитието й през годините е навлязла и по-дълбоко- до костните и мускулните структури за възстановяване на редица комплексни дефекти, засягащи подлежащите тъкани в различни зони на човешкото тяло.

Специалността “Пластично-възстановителна и естетична хирургия” се състои от две взаимносвързани направления: реконструктивна (възстановителна) и естетична хирургия. Отделните направления могат да се практикуват и самостоятелно, но по своя характер те са тясно свързани, тъй като всяка реконструкция в пластичната хирургия цели освен възстановяване на функцията, също така и подобряване на визията, а естетичните процедури не следва да водят до нарушаване на функцията.

1

Лице и шия

2

Гърди

3

Тяло

4

Мъже